Kunst, gezondheid en welzijn

Sun Tunnels, Nancy Holt. Lindsay Daniels Photography

The purpose of art is washing the dust of daily life of our souls

-Pablo Picasso

Kunst en gezondheid kunnen op veel mooie manieren samenkomen. Stichting Kunst Salon heeft als doel de kunsten te verbinden met gezondheid en welzijn omdat het interessant, inspirerend en vooral heel waardevol is. De kunsten kunnen prachtig als hulpmiddel worden ingezet voor zowel de opleiding van zorgverleners als ter verbetering van gezondheid en welzijn van patienten, kinderen en ieder ander. 

Daphne Voormolen, oprichter en voorzitter van Stichting Kunst Salon, is arts en heeft zich gespecialiseerd in zwangerschap en foetale geneeskunde. Obstetrie is het meest magische en creatieve medische vakgebied, het gaat immers over het creëren van nieuw leven. Daarnaast is ze gepasioneerd kunstliefhebber. Ze is altijd op zoek naar raakvlakken tussen geneeskunde en de kunsten. De laatste jaren heeft ze steeds meer geleerd deze twee disciplines op een mooie en nuttige manier te combineren. Het is dan ook haar missie geworden om de kunsten in te zetten voor gezondheid en welzijn. De activiteiten van Stichting Kunst Salon bevinden zich vooralsnog in drie domeinen: kinderen, moeders en zorgverleners. 

Wicht, Oswald Wenckebach 1958 (Museum Beelden aan Zee)

Onze stichting heeft een ANBI-statusPublicaties

- Medisch contact

- Arts en Auto

- KoffieCO

- NTOG

Contact

info@stichtignkunstsalon.nl  Social media