Kunst, gezondheid en welzijn

Through the Wall, Song Dong 2016

The purpose of art is washing the dust of daily life of our souls

-Pablo Picasso

Kunst en gezondheid kunnen op veel mooie manieren samenkomen. Stichting Kunst Salon heeft als doel de kunsten te verbinden met gezondheid en welzijn omdat het interessant, inspirerend en vooral heel waardevol is. De kunsten kunnen prachtig als hulpmiddel worden ingezet voor zowel de opleiding van zorgverleners als ter verbetering van gezondheid en welzijn van patienten, kinderen en ieder ander. 

Oproep Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

In 2019 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een artikel over de rol van de kunsten voor gezondheid en welzijn. Hierin onderstrepen ze het belang van de kunsten voor preventie en behandeling van ziekte. Daarnaast wordt genoemd dat de kunsten een waardevolle bijdrage kunnen leveren in het kader van medische opleidingen. De WHO roept de gezondheidssector en de culturele sector op om deze belangrijke conclusie in te zien en elkaar hierin actief op te zoeken. Daar sluit Stichting Kunst Salon precies bij aan!

Wicht, Oswald Wenckebach 1958 (Museum Beelden aan Zee)

Daphne Voormolen, oprichter en voorzitter van Stichting Kunst Salon, is arts en heeft zich gespecialiseerd in zwangerschap en foetale geneeskunde. Obstetrie is het meest magische en creatieve medische vakgebied, het gaat immers over het creëren van nieuw leven. Daarnaast is ze gepasioneerd kunstliefhebber. Ze is altijd op zoek naar raakvlakken tussen geneeskunde en de kunsten. De laatste jaren heeft ze steeds meer geleerd deze twee disciplines op een mooie en nuttige manier te combineren. Het is dan ook haar missie geworden om de kunsten in te zetten voor gezondheid en welzijn. De activiteiten van Stichting Kunst Salon bevinden zich vooralsnog in drie domeinen: kinderen, moeders en zorgverleners. Onze visie en projecten zijn per deel-salon te bekijken.

Afdeling in het ziekenhuis van Arles, V. van Gogh 1889

Young Peasant Woman etc, FG Waldmüller 1840

Mother Jeanne nursing her baby, Mary Cassatt 1907