Through the Wall, Song Dong 2016

ANBI Gegevens Stichting Kunst Salon


ANBI gegevens

Stichting Kunst Salon

RSIN nummer: 864466791

KVK nummer: 87982196

IBAN: NL62 ABNA 0116 7586 35


Contact

info@stichtingkunstsalon.nl 


Missie

Stichting Kunst Salon zet zich in om de kunsten te verbinden met gezondheid en welzijn. De stichting onderstreept de relevantie, zelfs de essentie, van kunst voor gezondheid en welzijn. Door middel van voordrachten, workshops en andere kunst gerelateerde activeiten werken we aan het creëren van bewustzijn en draagvlak zowel binnen de gezondheidssector als de culturele sector. Verder initieert Stichting Kunst Salon verschillende kunstprojecten met (zieke) kinderen, vrouwen (in het kader van zwangerschapsverlies) en voor het medische onderwijs.

Bestuur en beloning

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Daphne Voormolen, penningmeester Valérie Swagemakers en secretaris Iris van Munster. Het bestuur is onbezoldigd.

Daphne Voormolen

Voorzitter

Valérie Swagemakers 

Penningmeester

Iris van Munster

Secretaris

Stichting Kunst Salon heeft geen winstoogmerk. De stichting financiert projecten met behulp van donaties en subsidies. Daarnaast werft de stichting inkomsten door het geven van workshops en voordrachten. Wilt u doneren door middel van een financiele bijdrage dan kan dat op rekeningnummer: NL62 ABNA 0116 7586 35 t.n.v. Stichting Kunst Salon.