Medische Kunst Salon

- MEDIKUS - 

Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) congres 2023

Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity

-Hippocrates

Kunst en geneeskunde gaan beide over mensen. De kunsten bieden een menselijke blik die de medische blik kan aanvullen, verbeteren, inspireren, uitbreiden, verdiepen, prikkelen en onthaasten. Door kunst te bekijken en te bespreken kunnen zorgverleners hun klinische vaardigheden verbeteren. Ze leren bijvoorbeeld beter observeren. Daarnaast stimuleert het creatief denken. Dat is onder andere van belang voor problemen oplossen en innovatie. Verder bevordert het ook de humanistische handelswijze. Verbetering van het empathisch vermogen, acceptatie van ambiguïteit en diversiteit, toegenomen nieuwsgierigheid en een open-mind spelen daarbij een rol.

Colour your World

Het jaarlijkse congres van de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) stond in het teken van diversiteit. Het programma werd geopend door de dagvoorzitter Jörgen Raymann gevolgd door een voordracht over hoe kunst kan bijdragen meer bewust te zijn van diversiteit en er open mee om te gaan. In hedendaagse kunst wordt diversiteit omarmd en verbeeld. Daarnaast kwam ook aan bod hoe het kijken naar en beleven van kunst kan bijdragen aan verbeterde observatievaardigheden, creatief denken en menselijke vaardigheden zoals empathie. Een fantastische dag met meer dan 1000 enthousiaste en leergierige huisartsen in opleiding!

Prone, Patricia Picinnine 2011

14e LOVAH congres

1931 congrescentrum

's-Hertogenbosch

'Colour your world'

Invisable man #1, Iriée Zamblé 2021

Portret

Medisch

Contact

Podcast KoffieCo

KoffieCo is een programma van Medisch Contact waarin medici geinterviewd worden met een speciale kijk op gezondheidszorg zodat coassistenten geinspireerd raken en inzicht krijgen in diverse disciplines en vakoverstijgende thema's. Daphne werd geïnterviewd voor een special met het thema 'Kunst in de zorg'.

Een mooie manier om jonge collega's te bereiken en op te roepen de kunsten een plek te geven op professioneel en persoonlijk vlak. 

VAGO Kunstsalon

Een leuke middag met het bestuur van de Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO). We spraken over kunst, gezondheid en opleiding en hoe mooie raakvlakken opgezocht kunnen worden. De kunsten kunnen bijdragen aan het verbeteren van observatie vaardigheden, creatief denken en humanistische vaardigheden zoals empathisch vermogen. Ook aan het mentale welzijn van overdrukke specialisten in opleiding.Waardevolle punten die aandacht verdienen om fit for the future te zijn als gynaecoloog in de 21ste eeuw. Hopelijk heeft het inspiratie gebracht om de kunsten een plek in het professionele én in het persoonlijke leven te geven!
Met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond!

Pregnant woman, Louise Bourgeois 2007

Zwangerschap in kunst

Het jaarlijkse landelijke gynaecologie congres van 2021 werd afgesloten met een voordracht over zwangerschap in kunst. Onder de zinspreuk 'listen to your eyes' werden bekende en minder bekende kunstwerken gepresenteerd die de weg verbeelden van vruchtbaarheid en bevruchting tot aan de geboorte en het kraambed. Onderwepen waar gynaecologen dagelijks mee bezig zijn. Artistieke interpretaties van deze thema's bieden een verrassend nieuwe blik. Door schoonheid, lef, vakmanschap, emotie of humor. Door te choqueren, te ontroeren, te verrassen, te prikkelen. Kunst om de medische blik te verruimen en te verfrissen.

Enceinte 5, Diana Quinby 2005

58e Gynaecongres

Theater Flint, Amersfoort

'Listen to your eyes'

Mother, Joaquin Sorolla 1895

Mother and child, Barbara Hepworth 1934

Een kunst op zicht

In 2017 was het feest voor de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) en vierden zij hun lustrum met een symposium. Daphne mocht bij de opening een voordracht houden over zwangerschap en kunst. Aangezien echoscopisten natuurlijk van kijken hun beroep hebben gemaakt was dat een leuke invalshoek. Ter gelegenheid van deze dag was er ook ter plaatse een expotitie te bezoeken waarvoor Daphne verschillende werken binnen het thema zwangerschap had geselecteerd. Per tweetal waren afbeeldingen van de werken tentoongesteeld, werken die op verassende wijze een connectie hadden.


Childbirth, Jean Dubuffet 1944 

Lustrum symposium

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland 

'Een kunst op zicht'

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie 

Ook vakliteratuur kan een mooi platform zijn voor het verbinden van kunst en geneeskunde. Afgelopen jaar mocht Daphne voor de cover van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecolog (NTOG) een kunstwerk selecteren dat op de een af andere manier relateert aan het vakgebied. In een bijgaande rubriek (de NTOG Kunst Salon) werd het werk toegelicht en kregen de lezers inzicht in diverse toepassingen van kunst voor geneeskunde. Kunst als communicatiemiddel voor een onbespreekbaar onderwerp, kunst als inspiratie voor creatief denken, kunst als historisch kompas zijn voorbeelden. Kunst en geneeskunde kunnen op prachtige manieren samenkomen. 

De Rode Draad

Expositie ter gelegenheid van de oratie van nieuwe hoogleraar foetale geneeskunde, Mireille Bekker.

Binnen de verloskunde zorgen we voor moeder en kind. Moeder kunnen we bekijken, onderzoeken en behandelen. Het ongeboren kind ligt verborgen. De foetale geneeskunde moet daarom creatief zijn in het bedenken van technieken die een intra-uterien inkijkje geven. Echoscopie, cardiotocogram, genoom diagnostiek en MRI helpen ons de foetus ‘te bekijken’. Innovatie is creativiteit.

Kijken, creativiteit en verloskunde zijn door verschillende collega’s samengebracht in de expositie ‘De rode draad’. Eens op een andere manier naar je dagelijkse bezigheden kijken, de schoonheid ervaren. Onderwerpen en voorwerpen die de rode draad van hun vak vormen vertaald in kunstwerken. Ter vermaak, wellicht ter inspiratie maar vooral ter ere van de foetale geneeskunde en haar nieuwe professor.